Endüstrinin Süreç Aşamasında Olması Gerekenler
Endüstri / Mart 20, 2018

Endüstriyel gelişim çağlar boyunca insan aklını kurcalamış ve bir gelişim zorlayıcısı olarak her zaman insanın karşında durmuştur. İnsan ihtiyaçlarını karşılama konusunda yapılan tüm faaliyetler endüstrinin ilgi odağı olmuş ve bu yönde yapılan yatırımlar ile sektörün gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Endüstri çağı denildiğinde akla ilk gelen şey, ikinci dünya savaşı ve sonrasında Almanya ‘nın göstermiş olduğu gelişmedir. Savaş yıllarında geliştirmiş oldukları tanklar ve değişik diğer teknolojilerle endüstrinin süreç aşamasında olması gerekenlere ışık tutacak nitelikte gelişmeler göstermiştir. Savaş yıllarından sonra oluşan gelişmeler daha çok savaşın yaralarının sarılması noktasında ilerlese de endüstriyel anlamında hiçbir eksilme olmamıştır. Aksine diğer Avrupa ülkeleri de birbirleri ile rekabet içine girmiş ve endüstrilerini geliştirme adına büyük bir yarış içine girmişleridir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin sayesinde özellikle internet ve bilişim teknolojileri sayesinde endüstriyel üretim büyük bir hız kazanmış ve eskisine oranla insan gücüne dayalı üretimin yerine daha otomatiksel üretim ve hatasız ürün geliştirme konusunda büyük gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmiştir. İnternet ve yazılım sektöründeki köklü değişimler sayesinde günümüzde artık endüstri 4.0 standardı diye bir kavram ortaya çıkmış ve üretimin her aşamasında, baştan son kullanıcıya kadar kalite kontrolü ve müşteri memnuniyeti adına mükemmel sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Artık tek düze üretim anlayışından vazgeçilmiş , takım ve ekip ruhuna dayanan bir üretim anlayışı ortaya…