Seçili Gökadalarda Yıldız Oluşumu
Astronomi / Eylül 18, 2018

Evren büyük bir gizem ve biz insanlar varoluşumuzdan beri sürekli bu gizemin peşinden gitmekteyiz. Evrende bizlerin sürekli yanlış olarak bildiği bir nokta, o da gökadalar. Bulunduğumuz galaksi, yani gökada olan samanyolu galaksisi, yalnızca evrende bulunan sayısız galaksiden yani gökadadan biri olma özelliği taşımakta. Ayrıca bunun yanı sıra ise dünyamız bu milyonlarca veya daha fazla gökada içerisinden sadece bir tanesi olan samanyolu gökadasının içinde yer alan yalnızca bir tane gezegen. Güneş ise bu gökada içerisinde yer alan bir yıldız. 1.Yıldız Oluşumu Yıldız oluşumları aslında tamamen elektromanyetik dalgalar ışınımlar ve toz bulutlarıdır. Öncelikle gökada içerinde bulunan toz bulutları yoğunlaşmaya başlar tepkimeler bu yoğunlaşma sürecini izler elbette. Daha sonra küçük bir çekirdek inanılmaz yüksek sıcaklıkta ki bu sıcaklık derecesi kelin cinsinden ısınır ve yeniden yoğunlaşıp tepkimeye girer. Hemen sonrasında ise ışınımlar ve elektromanyetik ışınımlar ile yıldız hızlı normalden hızlı bir şekilde tepkimeye girer ve süreç açısında kısa olsa bile bizler için inanılmaz bir süre geçirir, sorasında ise bizim bildiğimiz yıldızlar oluşmuş olur. Bakıldığında tepkime hızları açısından yıldız oluşumu farklı zaman ve süreçler geçirebilir. Gökadalar açısından bakıldığında ise bu farklılığın kaynağı gökada içerisindeki çekim veya sıcaklık değerleri olmakla beraber, gökadalar arasında bu değerler değişim gösteriyor. 2.Gökadaların İncelenme Zorlukları Hubble uzay teleskopu ile kısa süre…