Alaktik Güç Ne Demek?

Haziran 25, 2018

Yaptığımız her hareket bir enerji gerektirir. Enerji, tüketilen besinlerin sindirilip parçalanmasıyla oluşan moleküllerden meydana gelir. Kaslar besinler yoluyla oluşan kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürürler. Bitki ve hayvanların kullanabileceği enerji molekülüne ise ATP(adenozintrifosfat) denir.

ATP Nedir?

Enerji sağlayıcı molekül olan ATP, kas hücrelerinde depo edilir ve ATP olmazsa kas kasılması gerçekleşemez. Bütün hücrelerde bulunan ATP, 1 molekül adonezin ve 3 molekül fosfattan meydana gelir. Yapısında bulunan fosfat molekülleri arasında yüksek enerjili bağlar bulunmaktadır ve bu bağlar parçalandıkça ortaya belirli bir miktarda enerji açığa çıkmaktadır. 3 fosfattan oluşan ATP’den bir fosfat ayrılarak ADP(adenozindifosfat) oluşur ve bu molekül kas kasılması için gerekli enerjiyi meydana getirir. Hareketin devamlılığı için sürekli bir ATP sentezine ihtiyaç duyulur.

Yapılan spor veya egzersiz çeşidine göre ATP’nin yeniden sentezi için 2 farklı yoldan söz edilebilir. Bunlar anaerobik alaktik sistem(ATP-CP sistem) ve anaerobik laktik sistemdir(laktik asit sistemi). Her iki sistemde de ATP’nin yenilenmesi oksijen yokluğunda gerçekleşir. Ancak alaktik sistemde yan ürün olarak laktik asit ortaya çıkmaz.

Alaktik Güç Nedir?

ATP kas depolarında sınırlı bulunduğundan ihtiyaç halinde üretiminin devam edebilmesi için en önemli molekül kreatinfosfat(CP)’tır. Kreatinfosfat moleküller de tıpkı ATP molekülleri gibi yüksek enerjili fosfat bağları içerirler ve bu bağların parçalanmasıyla ortaya çıkan fosfat, ADP molekülleriyle birleşerek ATP’yi meydana getirirler. Yani CP moleküller de ATP sentezinde kullanılmaktadır. Alaktik güç terimi ise egzersizin başında kaslardaki ATP-CP’nin meydana getirdiği enerjiyle yapılan iş gücünü ifade eder. ATP-CP sistemi özellikle 100 m kısa mesafe koşu, halter, fırlatma, ani sıçrama gibi kasta hemen kullanıma hazır şekilde depoda bulunan, genel olarak kısa süreli ve çok yoğun sporlar sırasında kullanılan sistemdir.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.