Seçili Gökadalarda Yıldız Oluşumu
Astronomi / Eylül 18, 2018

Evren büyük bir gizem ve biz insanlar varoluşumuzdan beri sürekli bu gizemin peşinden gitmekteyiz. Evrende bizlerin sürekli yanlış olarak bildiği bir nokta, o da gökadalar. Bulunduğumuz galaksi, yani gökada olan samanyolu galaksisi, yalnızca evrende bulunan sayısız galaksiden yani gökadadan biri olma özelliği taşımakta. Ayrıca bunun yanı sıra ise dünyamız bu milyonlarca veya daha fazla gökada içerisinden sadece bir tanesi olan samanyolu gökadasının içinde yer alan yalnızca bir tane gezegen. Güneş ise bu gökada içerisinde yer alan bir yıldız. 1.Yıldız Oluşumu Yıldız oluşumları aslında tamamen elektromanyetik dalgalar ışınımlar ve toz bulutlarıdır. Öncelikle gökada içerinde bulunan toz bulutları yoğunlaşmaya başlar tepkimeler bu yoğunlaşma sürecini izler elbette. Daha sonra küçük bir çekirdek inanılmaz yüksek sıcaklıkta ki bu sıcaklık derecesi kelin cinsinden ısınır ve yeniden yoğunlaşıp tepkimeye girer. Hemen sonrasında ise ışınımlar ve elektromanyetik ışınımlar ile yıldız hızlı normalden hızlı bir şekilde tepkimeye girer ve süreç açısında kısa olsa bile bizler için inanılmaz bir süre geçirir, sorasında ise bizim bildiğimiz yıldızlar oluşmuş olur. Bakıldığında tepkime hızları açısından yıldız oluşumu farklı zaman ve süreçler geçirebilir. Gökadalar açısından bakıldığında ise bu farklılığın kaynağı gökada içerisindeki çekim veya sıcaklık değerleri olmakla beraber, gökadalar arasında bu değerler değişim gösteriyor. 2.Gökadaların İncelenme Zorlukları Hubble uzay teleskopu ile kısa süre…

Astronomi İle İlgilenen Türk Kişiler Kimlerdir ?
Astronomi / Haziran 25, 2017

Astronomi, evreni kimyasal ve fiziksel açıdan açıklamayı hedefleyen bilim dalıdır. ”Gök bilimi” de denir. Gök mekaniği astronominin bambaşka bir boyutudur. Astronomi; yıldızları, gezegenleri, galaksileri, kuyruklu yıldızları, kozmik dalgaları, kara delikleri, araştırır. Astronomi Yunancadan türemiş bir kelimedir ve “yıldızların yasası “anlamına gelir. Astronomi, birçok amatör bilim adamının uğraştığı en eski bilim dalıdır. Astronomi üzerine düşünen, çalışmalar yapan bilim adamlarına astronom denir. Dünyanın her yerinde astronomlar ile karşılaşabiliriz. Peki, Astronomi ile ilgilenen Türk kişiler kimlerdir?  Eskilere dayanır Türkler astronomiye çok fazla katkı sağlamışlardır. Bu katkı çok eskilere dayanır, astronomi ve matematik ile uğraşan bilim adamları: Biruni, Harezmî, Uluğ Bey, Ali kuşçu ve İbrahim Hakkı tır.  Harezmî 9.yy da yaşamış ve cebir ile ilgilenmiş ilk Türk astronom olarak bilinir. Bağdat’ta eğitim görmüş kütüphane başkanlığı yaptığı zamanda matematik ve astronomi ile ilgilenmiştir. Astronomi ye en önemli katkısı birinci ve ikinci dereceden denklemleri cebir aracılığı ile çözmüş olmasıdır. Ayrıca 0 rakamını da ilk kez Harezmî bulmuştur. Biruni Bilim insanları tarafından Beyruni olarak da bilinir. Astronomi ve matematik ile ilgilenip incelemeler yapmış. Astronomiye en büyük katkısı ise Dünyanın döndüğünü ilk defa dile getirmiş, Güneş ve gezegenlerinin konumlarını hareket ettikleri yönleri tespit etmiştir. Bunun dışında coğrafya, tıp, felsefe ve astronomi ile ilgili kitaplar yazmış. Amerika’nın ve Japonya’nın…