Y Kuşağının Lider Profili Nasıl Olmalı?
Sektör / Temmuz 11, 2018

Y kuşağı iş yaşantılarını da sosyal hayatları gibi görmektedirler. Yüksek özgüven, sektör gereklerini iyi takip eden, teknolojiyle entegre olmuş, sonuç odaklı, grup çalışmalarına yatkın, uyum sağlayabilen, saygı unsurunu yaşa göre değil var olan fikirlere göre belirleyen, karar alma süreçlerini iyi yöneten ve yöntemleri iyi bir şekilde kavrayan, hiyerarşiden uzak bir kişilik sergiledikleri görülmektedir. Y kuşağı liderlerinde genel olarak kişisel özellikler; kararlı bir yapıya sahip olma, geleceği ön görebilme, dürüst olmak, kendini işine adayabilmek, harekete geçmek ve geçirebilmek, sorumluluklarını bilen çalışkan ve hedef odaklı kişilerdir. Y kuşakları belli bir otoriteye karşı saygılıdırlar fakat aynı zaman otoriteyi sorgulama bilincindedirler ve kendi yöntemlerini ortaya koyup, gerektiği zaman eleştirilmeye açıktırlar. Karar mekanizmalarının birer parçası olarak görürler kendilerini ve karar süreçlerinde aktif rol olarak ekip çalışmasında yönlendirme yapmak isterler. Bu kuşakta hiyerarşi yapısı çok fazla hâkim olmadığı için direk olarak işverene bağlılık söz konusu değildir, insanlara sadık olmak söz konusudur. Bu yüzden de işlerine daha iyi bağlanmak açısından yöneticilerin onlara yakınlık gösterip, onlarla iyi ilişkiler kurması önemlidir.  Y Kuşağı Liderleri Y kuşağı, daha esnek çalışma ortamlarında sosyal ve eğlenceli bir iş süreci geçirmek isteyen liderler ve ekibinden oluşur. Aslında Y kuşaklarında liderlik optimistik, biraz daha aceleci, açık görüşlü ve ekip çalışmasına yatkın yani işbirlikçidirler. Para…